Око соколово у Крагујевцу од јуна 2024

(новембар 2023) ЈКП „Шумадија“ Крагујевац је набавило три хибридна возила Toyota Cross и тренутно је у фази набавке софтвера и хардвера као и припреме обимне документације за потребе scan car мобилног видео надзора за препознавање регистарских таблица.

Ова возила ће за потребе Комуналне милиције контролисати наплату паркинга за возила која су прописно паркирана, као и ефикасније уочавање непрописно паркираних возила.

Примена ће започети 1. јуна 2024. године (извор вести)

Будимо одговорни. Поштујмо саобраћајне прописе!

Подели на

Facebook Twitter Linkedin Viber Whatsapp