Казне

Све казне наведене испод важе само за физичко лице уколико није проузроковало саобраћајну незгоду!

Казне за прекорачење брзине у насељеном месту

Прекорачење за
km/h
Новчана казнаКазна затвора
(дана)
Казнени поениОдузимање дозволе
(месеци)
1-103.000
11-205.000
21-3010.00041-12
31-5010.000-20.00041-12
51-7020.000-40.0001-3074-12
71-90100.000-120.00015-60148-12
91 и више
(насилничка вожња)
120.000-140.00030-60159-12

Казне за прекорачење брзине ван насељеног места

Прекорачење за
km/h
Новчана казнаКазна затвора
(дана)
Казнени поениОдузимање дозволе
(месеци)
1-103.000
11-205.000
21-4010.000
41-6010.000-20.00031-12
61-8020.000-40.0001-3063-12
81-100100.000-120.00015-60148-12
101 и више (насилничка вожња)120.000-140.00030-60159-12

Казне за прекорачење брзине у зони школе

Прекорачење за
km/h
Новчана казнаКазна затвора
(дана)
Казнени поениОдузимање дозволе
(месеци)
1-103.000
11-205.000
21-3010.000
31-5010.000-20.00042-12
51-6020.000-40.0001-3065-12
61-90*100.000-120.00015-60148-12
91* и више (насилничка вожња)120.000-140.00030-60159-12
* потребна је додатна провера за насилничку вожњу у зони школе!

Казне за алкохол

Количина алкохола
mg/ml
Новчана казнаКазна затвора
(дана)
Казнени поениОдузимање дозволе
(месеци)
до 0,20
(блага алкохолисаност)
10.000
0,21-0,50
(умерена алкохолисаност)
10.000
0,51-0,80
(средња алкохолисаност)
10.000-20.00063-12
0,81-1,20
(висока алкохолисаност)
20.000-40.0001-3084-12
1,21-1,60
(тешка алкохолисаност)
100.000-120.00015-6098-12
1,61-2,00
(веома тешка алкохолисаност)
100.000-120.00015-60148-12
више од 2,00
(потпуна алкохолисаност)
30-60159-12

Напомене

Зона школе, зона „30”, зона успореног саобраћаја

Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 km/h, а ван насеља до 50 km/h, у времену од 7:00 до 21:00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.

Зона „30” је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h.
Зона „30” мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Нулта толеранција за алкохол

Следеће категорије не смеју имати ни 0,01 промил алкохола:

  1. возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам лица, осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg
  2. возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари
  3. возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз
  4. возач возила категорије А1, А2, АМ и А
  5. инструктор вожње када обавља практичну обуку кандидата за возаче
  6. кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита
  7. возач са пробном возачком дозволом
  8. лице које надзире возача са пробном возачком дозволом
  9. испитивач на практичном испиту
  10. возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом