Казне

Испод су наведене само казне за физичко лице. Табеле су информативног карактера. Уколико уочите одступање од актуелног ЗОБС-а, јавите нам да коригујемо грешку.

Казне за прекорачење брзине у насељеном месту

Прекорачење за
km/h
Новчана казна Казна затвора
(дана)
Рад у јавном интересу
(сати)
Казнени поени Одузимање дозволе
(месеци)
до 10 3.000
до 10
са саобраћајном незгодом
5.000-15.000
10-20 5.000
20-30 10.000 4 1-12
30-50 10.000-20.000 4 1-12
50-70 20.000-40.000 1-30 - 7 4-12
70-90 100.000-120.000 15-60 - 14 8-12
90 и више
(насилничка вожња)
120.000-140.000 30-60 240-360 15 9-12
90 и више
насилничка вожња
са саобраћајном незгодом
130.000-150.000 45-60 300-360 17 10-12

Казне за прекорачење брзине ван насељеног места

Прекорачење за
km/h
Новчана казна Казна затвора
(дана)
Рад у јавном интересу
(сати)
Казнени поени Одузимање дозволе
(месеци)
до 10 3.000
до 10
са саобраћајном незгодом
5.000-15.000
10-20 5.000
20-40 10.000
40-60 10.000-20.000 3 1-12
60-80 20.000-40.000 1-30 - 6 3-12
80-100 100.000-120.000 15-60 - 14 8-12
100 и више
(насилничка вожња)
120.000-140.000 30-60 240-360 15 8-12
100 и више
(насилничка вожња)
са саобраћајном незгодом
120.000-150.000 45-60 300-360 16 9-12

Казне за прекорачење брзине у зони школе

У насељу је брзина ограничена до 30 km/h, а ван насеља до 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.

Прекорачење за
km/h
Новчана казна Казна затвора
(дана)
Казнени поени Одузимање дозволе
(месеци)
до 10 3.000
до 10
са саобраћајном незгодом
5.000-15.000
10-20 5.000
10-20
са саобраћајном незгодом
6.000-18.000
20-30 10.000
20-30
са саобраћајном незгодом
15.000-30.000
30-50 10.000-20.000 4 2-12
50-60 20.000-40.000 1-30 6 5-12
50-60
са саобраћајном незгодом
40.000-60.000 1-60 6 5-12
60-90 100.000-120.000 15-60 14 8-12
60-90
са саобраћајном незгодом
120.000-150.000 45-60 14 10-12
90 и више
(насилничка вожња)
120.000-140.000 30-60 15 9-12

Казне за прекорачење брзине у зони 30

Прекорачење за
km/h
Новчана казна Казна затвора
(дана)
Рад у јавном интересу
(сати)
Казнени поени Одузимање дозволе
(месеци)
до 10 3.000
до 10
са саобраћајном незгодом
5.000-15.000
10-20 5.000
10-20
са саобраћајном незгодом
6.000-18.000
20-30 10.000 - -
20-30
са саобраћајном незгодом
15.000-30.000 - -
30-50 10.000-20.000 4 2-12
50-60 20.000-40.000 - - 6 3-12
50-60
са саобраћајном незгодом
40.000-60.000 1-60 - 6 3-12
70-90 - - - - -
90 и више
(насилничка вожња)
- - - - -

Казне за прекорачење брзине у зони супореног саобраћаја (максимално 10 km/h)

Прекорачење за
km/h
Новчана казна Казна затвора
(дана)
Рад у јавном интересу
(сати)
Казнени поени Одузимање дозволе
(месеци)
до 10 5.000
до 10
са саобраћајном незгодом
6.000-18.000
10-30 10.000-20.000 2
20-30 - -
30-50 20.000-40.000 4 3-12
50-70 20.000-40.000 1-30 - 7 4-12
50-70
са саобраћајном незгодом
40.000-60.000 1-60 - - -
70-90 100.000-120.000 15-60 - 14 8-12
90 и више
(насилничка вожња)
120.000-140.000 30-60 240-360 15 9-12
90 и више
насилничка вожња
са саобраћајном незгодом
130.000-150.000 45-60 300-360 17 10-12

Казне за алкохол

Количина алкохола
mg/ml
Новчана казна Казна затвора
(дана)
Казнени поени Одузимање дозволе
(месеци)
до 0,20
(блага алкохолисаност)
10.000
0,20-0,50
(умерена алкохолисаност)
10.000
до 0,50
(блага или умерена алкохолисаност)
са саобраћајном незгодом
15.000-30.000
0,50-0,80
(средња алкохолисаност)
10.000-20.000 6 3-12
0,50-0,80
(средња алкохолисаност)
са саобраћајном незгодом
20.000-40.000 ???6 ???3-12
0,80-1,20
(висока алкохолисаност)
20.000-40.000 1-30 8 4-12
1,20-1,60
(тешка алкохолисаност)
100.000-120.000 15-60 9 8-12
1,20-1,60
(тешка алкохолисаност)
са саобраћајном незгодом
120.000-150.000 45-60 11 9-12
1,60-2,00
(веома тешка алкохолисаност)
100.000-120.000 15-60 14 8-12
више од 2,00
(потпуна алкохолисаност)
30-60 15 9-12

Напомене

Зона школе, зона „30”, зона успореног саобраћаја

Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 km/h, а ван насеља до 50 km/h, у времену од 7:00 до 21:00 сат, осим ако саобраћајним знаком време забране није другачије одређено.

Зона „30” је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила ограничена до 30 km/h.
Зона „30” мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме коловоз користе пешаци и возила.
Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h.
Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом.

Нулта толеранција за алкохол

Следеће категорије не смеју имати ни 0,01 промил алкохола:

  1. возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам лица, осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg
  2. возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари
  3. возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни превоз
  4. возач возила категорије А1, А2, АМ и А
  5. инструктор вожње када обавља практичну обуку кандидата за возаче
  6. кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита
  7. возач са пробном возачком дозволом
  8. лице које надзире возача са пробном возачком дозволом
  9. испитивач на практичном испиту
  10. возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом

Подели на

Facebook Twitter Linkedin Viber Whatsapp