Услови коришћења

Сав материјал објављен на порталу saobracaj.034.in.rs доступан је за некомерцијалну употребу потпуно бесплатно (чланци, информације, фотогафије, видео и аудио снимци и друго), са могућношћу преношења и употребе у некомерцијалне сврхе уз пожељно али не и обавезно навођење извора.

Строго је забрањено преношење делова или комплетног садржаја доступног на порталу saobracaj.034.in.rs са или без адаптације у комерцијалне сврхе без претходне писмене сагласности власника портала и навођења извора информација (видљив и функционалан линк на портал saobracaj.034.in.rs). Овоме подлежу како писани и електронски медији, тако и други портали и друштвене мреже.

Уколико желите да било шта са портала употребите у сопствене промотивне или комерцијалне сврхе, контактирајте ме за дозволу.