Паркинг

Цене паркирања које важе од 01. јануара 2023. године

Наплата паркинга

 • радним данима 07-21
 • суботом 07-14
 • недељом и празницима паркирање се не наплаћује

Зона 0

 • максимално 120 минута
 • СМС на 8340 – први час 55,00; други час 110,00

Зона 1

 • СМС на 8341 – 45,00 (било 35,00)
 • целодневна карта (24h) 8343 – 135,00 (било 110,00)

Зона 2

 • СМС на 8342 – 35,00 (било 24,00)
 • целодневна карта (24h) 8344 – 105,00 (било 99,00)

Посебна паркиралишта

Паркиралиште „Застава“

 • започети сат 60,00
 • целодневна 100,00 (било 78,00)

Камионски терминал

 • паркирање теретног возила по започетом дану 1.000,00

Повлашћена станарска карта

 • 300,00 за прво возило
 • 600,00 за друго возило

Општа дневна карта

 • (казна) СМС на 8345 са позивом на број налога
 • 600,00 (било 495,00) у року од 8 дана од дана издавања налога
 • 1.200,00 (било 990,00) након истека рока од 8 дана

Подели на

Facebook Twitter Linkedin Viber Whatsapp